Odpočinok & ŠportPoprad

Liptovský Mikuláš, história mesta, kde odsúdili Jánošíka

Moderný Liptovský Mikuláš patrí k vyhľadávaným turistickým cieľom pre miestnych i zahraničných návštevníkov. Nie je sa čomu diviť. Zo severnej strany mesto obklopujú Západné Tatry, na juhu mesta sa rozkladajú Nízke Tatry a iba kúsok odtiaľ leží vyhlásená Demänovská dolina. Liptovský Mikuláš nie je ale iba odrazovým mostíkom pre pešie túry či lyžovanie. Pozrime sa spoločne na jeho bohatú históriu i dnešnú podobu.

Starodávne dejiny

V Liptovskej kotline sa ľudia združovali odnepamäti a dokladajú to archeologické nálezy. Tzv. lužická kultúra tu po sebe zanechala veľké množstvo bronzových nástrojov, avšak tiež zvyšky hradísk či pohrebísk. Tieto výrobky a miesta sú svedkami viac než tisíc rokov lužického osídlenia. Dlho tu pobývali tiež Kelti. Trvalé osídlenie v oblasti však nastalo až v 9. storočí n. l., kedy sa sem prisťahovali slovanské kmene, najskôr v rámci rozširovaniu vplyvu Veľkomoravskej ríše.

Vznik mesta

Prvá zmienka o meste, ktoré najskôr nieslo názov Svätý Mikuláš, pochádza z roku 1286 z listiny uhorského kráľa Ladislava IV. Možno usudzovať, že obec existovala už pred touto zmienkou. Kráľ v nej tiež povyšuje do šľachtického stavu istého Mikuláša a Ondreja, predkov rodu Pongrácovcov. Tento pôvodne český rod rytierov hrá v histórii mesta významnú rolu a zaslúžil sa o jeho prerod z osady v okolí kostola sv. Mikuláša na kvitnúce stredoveké mesto.

Administratívne sídlo a miesto súdu Jánošíka

Od polovice 17. storočia sa zo Svätého Mikuláša stalo lokálne administratívne centrum, kde boli konané najrôznejšie zasadania a súdne konania. Súdený tu bol i veľmi dobre známy zbojník Juraj Jánošík a jeho verný priateľ Tomáš Uhorčík. Súd sa podľa záznamov konal 17. marca 1712 a obaja slávni zbojníci tu boli tiež popravení.

Veľký prínos židovskej komunity

Od roku 1720 začali do Svätého Mikuláša prichádzať židovskí emigranti z Moravy, ktorí sa sťahovali kvôli diskriminačným zákonom. Samuel Pongrác, miestny šľachtic, vzal židovských prisťahovalcov pod svoju ochranu a dal im k dispozícii niekoľko domov priamo na námestí mesta. Vplyv židovských obyvateľov bol pre mesto veľmi pozitívny a pomohol v rozvoji obchodu. V roku 1865 sa starostom vtedy už Liptovského Mikuláša stal Izák Diener ako prvý žid na tejto pozícii v celom Uhorsku.

Tak ako inde v Európe, i tu bol koniec prítomnosti židovského obyvateľstva tragický. Počas druhej svetovej vojny väčšinu z nich odvliekli nacisti do koncentračných táborov, odkiaľ sa vrátilo iba minimum liptovských obyvateľov.

Dnešné centrum kultúry a relaxácie

Dnešný Liptovský Mikuláš žije bohatým kultúrnym a zábavným životom. Nájdeme tu niekoľko nákupných centier, výborné reštaurácie i cukrárne. Vrcholom kultúrnej sezóny je každoročná prehliadka amatérskych divadelných zborov z celého Slovenska nazvaná Belopotockého Mikuláš. Pravidelne sa tu tiež organizujú jarmoky, kde si ľudia môžu kúpiť tradičné ľudové remeselné výrobky.

Šimon Mauer

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button